Hanácká svatba - seznam účinkujících

Hanácká svatba - účinkující

Nevěsta: Eliška Kulatá
Ženich: Radim Sléha
Mluvčí nevěsty: Helena Buiglová ml.
Družičky: Alice Buiglová
Viola Přichystalová
Barbora Tylová
Mluvčí ženicha: Jaromír Hlavinka
Radovan Urválek
Petr Linduška
Družbové: Josef Muzikant
Jakub Saliger
Petr Stadlbauer
Petr Bednář
Mikoláš Urválek
Michal Lang
Radim Beza
Rodiče nevěsty: Helena Buiglová
Marie Srovnalová
Jan Dostál
Jaromír Dlabal
Rodiče ženicha: Miluše Calábková
Radovan Urválek
Miroslav Krejčí
Michal Lang
Svatebčané - chasa: Pavla Bezová
Zdeněk Beza
Kamila Sléhová
Jiří Grézl
Monika Hrubá
Dušan Dvořák
Lenka Urválková
Jaroslav Unzeitig
Marcela Unzeitigová, Bc.
Stanislava Kulatá
Miloslava Flášarová
Děti: Miloslava Bušfyová
Martina Kudličková
Jan Kobza
Johana Urválková
Lucie Voglová
Michaela Bednářová
Monika Nemravová
Kateřina Javorová
Farář: p. Josef Rosenberg
skutečný p. farář z Litovle (03.06.2007)

MUZIKANTI

Klarinet, zpěv: Robert Najman
Klarinet: Tomáš Míka
Cimbál, zpěv: Iveta Navrátilová
1. housle: Anna Švábeníková
Miloslava Mazáková
2. housle: Ondřej Kulatý
Kontry, zpěv: Běla Försterová
Milan Vybíral st.
Malí houslisté: Willibald Vodička
Martin Hlavinka
Kontrabas: Milan Vybíral ml.
Mikoláš Urválek
Zpěv: Ivana Hajičková – Kašná
Milan Kaštan
Naděžda Klosová
Petra Rozbořilová
Ludmila Wallová – Průšová