Hanácká svatba

Hanácká svatba je komponovaný program Folklorního souboru HANAČKA.

Jak to začalo - v r. 2006

Region HANÁ, Místní akční skupina, jehož členy jsou obce z Mikroregionu Kosířsko a Mikroregionu Litovelsko, získal na rok 2007 v rámci SROP (Strukturální operační program) finanční prostředky na svůj projekt „Rok na Hané“. Součástí projektu byla i snaha připomenout tradice Hané, proto byly v r. 2006 osloveny soubory zabývající se hanáckým folklórem.

I když náš soubor byl zrovna v poměrně složité organizační situaci, kdy jsme ukončili svoji činnost pod zřizovatelem Městským klubem a začali fungovat jako samostatné občanské sdružení, rozhodli jsme se do projektu přihlásit.

Při tvorbě tohoto programu jsem jako předsedkyně souboru, vedoucí taneční složky a choreografka vycházela ze svého původního scénáře Hanácké svatby z roku 2002, kdy jsme předváděli ukázky hanáckých svatebních zvyků pro zahraniční hosty z USA na soukromé svatbě dcery místního významného podnikatele.

Hanácká svatba v roce 2002
Hanácká svatba v roce 2002

Dále, ve snaze vyhnout se napodobování jiných představení hanáckých svateb, jsem hledala pro tento nový program mnohdy neznámé či málo známé hanácké písně. Z výběrového řízení vypsaného Regionem HANÁ vzešel jako vítěz náš Folklorní soubor HANAČKA z Litovle.

Region HANÁ uzavřel se souborem smlouvu na předvedení deseti vystoupení během cca 2 měsíců, a to do 30.6.2007. (plakát s termíny jednotlivých vystoupení)

Poté nastalo velmi náročné období. Bylo nutno zajistit účinkující, protože soubor nedisponoval takovým počtem členů, který byl do programu třeba. Byli osloveni kromě bývalých nebo méně aktivních členů i spoluobčané z Litovle a okolí. Do programu se aktivně zapojilo kolem padesáti účinkujících.

Generální zkouška
Generální zkouška na velkém sále Záložny

Příprava projektu zabrala téměř jeden rok. Nacvičovalo se od září 2006 až do dubna 2007 (téměř 8 měsíců) a potom byla Hanácká svatba předvedena v r. 2007 celkem dvanáctkrát.

Do hudební stránky programu bylo možné použít jen malou část stávajícího repertoáru souborové muziky. Mnoho skladeb bylo nutno nově zaranžovat a secvičit. Méně známé písničky jsem vybírala většinou podle textů nebo jen intuicí. Po jejich zaranžování, které vytvořila Iveta Navrátilová, se ukázalo, jaké skvosty se podařilo znovu přivést na svět.

Základem herecké části programu byli aktivní členové dospělé Hanačky, dětského souboru a další příznivci. Pomoc nabídly i některé okolní soubory. Během prvních představení v r. 2007 nastala komplikace, protože jeden důležitý účinkující nemohl z vážných zdravotních důvodů pokračovat v účasti v projektu. Musel být urychleně nahrazen nejprve ochotným, ale časově vytíženým, členem Litovelských ochotníků nebo jindy členem souboru HANÁ Přerov. Dokonce na 2 vystoupení byl angažován i náš řidič autobusu.

Pro vystoupení bylo nutné připravit scénu, která by byla snadno demontovatelná, mobilní a použitelná na všech místech, kde se mělo vystupovat. Základem scény autora Ing. Radovana Urválka se stala jednoduchá stylizace hanáckého gruntu s „žudrem“ – typickým architektonickým prvkem Hané.

Výroba hanáckého koláče Hotový hanácký svatební koláč
Výroba hanáckého svatebního koláče

Dále bylo nutno zhotovit tradiční hanácký svatební koláč (dort), což nebyla vůbec jednoduchá záležitost a byla popsaná v samostatném článku. Členové souboru ho nejprve vytvořili s pomocí členky Spolku řemesel ručních paní Miloslavy Vlkové. Tento tradiční svatební koláč býval původně určen jen k jedné svatbě, kde byl zkonzumován a ozdoby z něj byly rozdány svatebčanům.

Ale tento souborový měl vydržet minimálně 11 představení. Tradiční metoda, kdy je korpus zhotoven z kynutého těsta, však byla pro naše účely nevýhodná. Dort sice vydržel (s obrovským úsilím členů při jeho opravě) i dvanácté představení, ale po něm se už rozpadl. Takže o rok později, na další nasmlouvaná vystoupení, bylo nutno zhotovit koláč nový.

Součástí smlouvy s Regionem HANÁ byla povinnost předvést v r. 2007 během necelých 2 měsíců celkem 10 představení, z toho jednou v zahraničí. Současně se soubor rozhodl, vzhledem k tomu, že je finančně podporován i Městem Litovel, předvést Hanáckou svatbu na tradiční celoměstské akci Hanácké Benátky. Další předvedení Hanácké svatby bylo naplánováno na podzim 2007, kdy se uskutečnila o 1 rok odložená oslava 25. výročí Folklorního souboru HANAČKA v Litovli.

Termíny vystoupení „Hanácká svatba“ v r. 2007

21.04.2007 Litovel Veřejná krojovaná generálka – Velký sál Záložny
29.04.2007 Lutín Stavění máje a hody – křižovatka na návsi
01.05.2007 Slatinice Jízda za pokladem Hané – sportovní areál
07.05.2007 Levice (SK) Projekt Spolupráce a přátelství – sál KD
11.05.2007 Těšetice Den matek – sál KD
13.05.2007 Drahanovice Den matek – areál U Černé věže
19.05.2007 Senice na Hané Setkání Senior klubu Olomoucka – sál KD
26.05.2007 Senička Májové posezení - lesní výletiště „Rajčur“
03.06.2007 Náměšť na Hané Hody – sál KD
16.06.2007 Litovel Hanácké Benátky – celoměstská slavnost – park u GJO
23.06.2007 Slatinky Hody – ulice na návsi
30.06.2007 Luběnice Hody – venkovní areál u KD
24.11.2007 Litovel Oslava výročí 25 let souboru Hanačka Litovel – Velký sál Záložny

Rozmary počasí

Některá vystoupení se uskutečnila v sálech, ale většina jich byla pořadateli požadována na venkovních prostranstvích různé úrovně. Počasí nás zkoušelo – někdy nám dopřálo až moc sluníčka a tepla, ale jindy nás opravdu skropil déšť. Také nás občas zlobil silnější vítr, který nám chtěl odfouknout kulisu – „grunt“.

Déšť s Seničce
Vystoupení v Seničce narušil vytrvalý déšť

Nejhorší situace nastala 26.05.2007 v Seničce, kdy se vystoupení konalo v areálu za vesnicí bez možnosti přesunu na sál. A tehdy, po tropickém vedru, přišel během vystoupení tak silný liják, že jsme museli program přerušit a následně jej dokončit až po pauze, v omezeném rozsahu a navíc pod proděravělou střechou pódia pro muzikanty.

Dne 03.06.2007 bylo vystoupení plánováno v Náměšti na Hané v areálu U kapličky, kam byl přizván i skutečný pan farář z Litovle. Avšak od rána pršelo, takže se vystoupení uskutečnilo v přeplněném sále kulturního domu.

Dne 23.06.2007 ve Slatinkách bylo nejprve velké vedro a potom, těsně před začátkem vystoupení, přišel opět obrovský liják. Naštěstí vystoupení ještě nezačalo a stihli jsme se před lijákem schovat. Také diváci počkali, až se bouřka přežene. Potom vysvitlo ostré slunce, které vysušilo silnici, a po odstranění potíží s namoklou ozvučovací aparaturou mohla Hanácká svatba začít.

V ostatních termínech už bylo počasí většinou hodně příznivé.

Rok 2008

V roce 2008 pokračovala spolupráce Folklorního souboru HANAČKA s Regionem HANÁ (jednotlivě přímo s obcemi) a již slavná Hanácká svatba byla opět s velkým úspěchem předvedena:

15.06.2009 Příkazy Hanácká svatba (v autentickém prostředí Hanáckého skanzenu)
31.08.2009 Čechy pod Kosířem Hanácká svatba (v areálu zámeckého parku v  rámci akce Víkend na panském sídle)

Rok 2009

V roce 2009 byla Hanácká svatba předvedena opět dvakrát, a to:

27.06.2009 Smržice Hody + otvírání zrekonstruovaného sportovního areálu
16.08.2009 Laškov Hody – sál KD

Prozatím byl tento hodinový komponovaný program (včetně veřejné krojované generálky) předveden celkem 17x během necelých 3 roků a shlédlo jej už cca 2.500 diváků.

Naše Hanácká svatba se vždy setkala s velkou diváckou odezvou jak z řad laické, tak i folklorní veřejnosti. O projektu informovaly regionální i celostátní noviny. Jedno z vystoupení (v Luběnicích) natáčela i Česká televize a ukázka ze svatby byla zařazena do pořadu „Na cestě po Hané“ vysílaného na ČT 1.

Hanácká svatba byla předváděna nejen v obcích regionu, ale i na Slovensku v městě Levice.

Vystoupení z Drahanovic dne 13.05.2007 jsme nechali zaznamenat na DVD.

Region HANÁ navrhl náš Folklorní soubor HANAČKA na ocenění za kulturní počin v oblasti neprofesionální kultury Olomouckého kraje za r. 2007.

Soubor má tuto Hanáckou svatbu i nadále v repertoáru. I když je to představení organizačně velmi náročné (velký počet účinkujících, drahé svatební kroje, mnoho rekvizit, náročné ozvučení, velké nároky na prostor …), rádi s naší oblíbenou Hanáckou svatbou opět někam zavítáme potěšit a dojmout diváky všech věkových kategorií.

Máme již ověřeno, že i ti, kteří se dosud domnívali, že je folklór nezajímá, byli naší Hanáckou svatbou mile překvapeni a často i nadšeni. Jiní zas často neskrývali slzy dojetí při loučení nevěsty s družičkami nebo při odprošování a požehnání rodičů či čepení nevěsty.

A o to nám jde – dotknout se divákova srdce.

Hanácká svatba 2007
Hanácká svatba 2007

My všichni účinkující jsme rádi, když se naše pojetí Hanácké svatby líbí, protože i my tuto svatbu vždy především prožíváme a ne pouze předvádíme. Také pro nás to je „srdeční záležitost“.

Všem účinkujícím patří veliké PODĚKOVÁNÍ za ochotu a především za spoustu volného času, který celé realizaci tohoto náročného projektu věnovali a nadále věnují.

Stanislava Kulatá
předseda souboru

Další části: