Historie souboru

Litovelská Hanačka byla založena na podzim r. 1981, ale její kořeny sahají do nedalekých Slatinic, kde už od roku 1945 pracoval později velmi úspěšný a známý soubor Hanačka Slatinice.

Jeho tehdejší dlouholetá choreografka, paní Valerie Hladká, pomohla při zrodu a růstu nového litovelského folklorního souboru.

V době, kdy v Litovli soubor teprve vznikal, Hanačka ve Slatinicích čelila nemalým obtížím, a to nejen finančním. Nakonec vše došlo tak daleko, že se oba soubory spojily „pod křídla“ tehdejšího Spojeného závodního klubu ROH Tesly Litovel a tím vznikl velmi dobrý základ útvaru zájmové umělecké činnosti - Hanáckého souboru písní a tanců HANAČKA Litovel.

Pro soubor byly pořízeny zcela nové kroje, a to jak nejčastěji užívané kroje sváteční, tak i kroje všední – pracovní a nádherné kroje svatební.

Hanačka čítala 12 tanečních párů a doprovázela ji Dechová hudba Haná.

Nastalo několikaleté úspěšné období plné vydařených vystoupení nejen v nejbližším okolí, ale i v zahraničí. Nejvíce vzpomínaným byl 12ti denní zájezd vlakem do Volgogradu v roce 1986 (tehdy SSSR). Bylo s ním spojeno tolik vzpomínek na zážitky jak veselé, tak i komplikované, že to byl nejvyhlášenější zájezd z tehdejší doby.

Avšak po letech úspěšných přišla i léta těžká. Po roce 1989 upadal zájem o práci v souboru nejen ze strany doprovodné hudby, ale ani v porevoluční společnosti zájem o folklór nebyl. Dechovka přestala existovat a Hanačka byla bez muzikantů. Podařilo se na čas získat Cimbálovou muziku Šumica, která nás (mimo svoje vlastní akce) doprovázela. Ne vždy však na nás měla čas, takže od roku 1996 jsme byli opět bez muziky. Nastala opravdová krize, protože v souboru skončila i choreografka paní Valerie Hladká. Na její místo nastoupila Stanislava Kulatá a snažila se, aby soubor zcela nezanikl, což byl úkol velmi těžký.

Valerie Hladká
Valerie Hladká s Hanačkou

V tomto několikaletém těžkém období nás při vystoupeních doprovázel p. Milan Vybíral na el. klávesy. I když vynakládal velké úsilí, tak „živí“ muzikanti prostě chyběli. Přesto jsme mu vděční za to, že nám pomohl překonat kritické období a udržet Hanačku při životě.

Obrat k lepšímu nastal v roce 2000, kdy se novému vedení Městského klubu podařilo založit novou mladou muziku, která tanečníky úspěšně doprovází nejen doma a po celé ČR na nejrůznějších akcích od menších, místního charakteru, až po Mezinárodní folklorní festivaly, ale i v zahraničí. Soubor v letech 2002 - 2005 několikrát navštívil opakovaně Slovensko (Revúca, Lipany, Krivany, Stará Lubovňa), Polsko (Wieliczka, Piwniczna) a také Holandsko (Winschoten).

Další významná změna nastává v červnu 2006.

Po 25 letech zastřešování zřizovatelem (Městským klubem a jeho předchůdci) je dalším novým ředitelem Městského klubu doporučeno souboru osamostatnit se. Soubor je tedy zaregistrován jako občanské sdružení Folklorní soubor HANAČKA a od Městského klubu odkupuje kroje. Současně však z Litovle odchází dosavadní vedoucí muziky Mgr. Milan Novák.

Soubor je i s muzikou znovu na začátku.

Předsedkyní souboru se stává vedoucí taneční složky Stanislava Kulatá. Vedoucí dětského souboru je Pavla Bezová a vedení muziky přebírá Mgr. Robert Najman.

Soubor úspěšně spolupracuje s Regionem HANÁ na realizaci významného projektu HANÁCKÁ SVATBA.

I když se neustále potýkáme především s nedostatkem tanečních párů, zatím se souboru daří. Finančně je soubor podporován Městem Litovel, za což i touto cestou velmi děkujeme. Snažíme se co nejlépe reprezentovat na spoustě nejrůznějších vystoupení doma v ČR i v zahraničí (v r. 2007 – Slovensko - Levice, r. 2008 – Itálie – Silvi Marina, r. 2009 – Srbsko - Vlaška a recipročně v tomtéž roce srbský soubor KUD Šumadija z Vlašky u nás).

Doufáme, že i do dalších let nás štěstíčko ani zdraví neopustí a bude nám nadále dopřáno přízně diváků, počasí a v neposlední řadě i našich příznivců a materiálních, duševních i finančních podporovatelů. 

Hanačka Litovel na svém počátku
Hanačka v 90. letech